Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 110392 96,34%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2398 2,09%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 544 0,47%
Code 400 - Błędne żądanie 6 0,01%
Code 403 - Zakazane 4 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1243 1,08%