Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 67567 95,21%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1441 2,03%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 592 0,83%
Code 403 - Zakazane 19 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 1337 1,88%