Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 65571 94,00%
Code 206 - Częściowa zawartość 15 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2427 3,48%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 10 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 149 0,21%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1584 2,27%