Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1535 91,64%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,06%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,18%
Code 404 - Nie znaleziono 136 8,12%