Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4580 94,41%
Code 206 - Częściowa zawartość 3 0,06%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 138 2,84%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 7 0,14%
Code 304 - Niezmodyfikowany 31 0,64%
Code 404 - Nie znaleziono 92 1,90%