Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 21050 97,84%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 176 0,82%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 91 0,42%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 191 0,89%