Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 16708 95,52%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 72 0,41%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 67 0,38%
Code 403 - Zakazane 65 0,37%
Code 404 - Nie znaleziono 575 3,29%