Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 32261 94,72%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 347 1,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 187 0,55%
Code 403 - Zakazane 2 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 1262 3,71%