Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 36946 92,54%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1125 2,82%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 270 0,68%
Code 400 - Błędne żądanie 10 0,03%
Code 403 - Zakazane 11 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 1562 3,91%