Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 27279 94,91%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 394 1,37%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 27 0,09%
Code 304 - Niezmodyfikowany 320 1,11%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 714 2,48%