Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 42060 96,06%
Code 206 - Częściowa zawartość 5 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1256 2,87%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 89 0,20%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,01%
Code 403 - Zakazane 9 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 361 0,82%