Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 965139 97,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 4023 0,40%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10007 1,01%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11068 1,11%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 3142 0,32%
Code 405 - Nieuznawana metoda 54 0,01%