Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2000290 98,43%
Code 206 - Częściowa zawartość 3600 0,18%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 15494 0,76%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 15 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 9187 0,45%
Code 400 - Błędne żądanie 10 0,00%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 3518 0,17%
Code 405 - Nieuznawana metoda 24 0,00%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2 0,00%