Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1672552 95,17%
Code 206 - Częściowa zawartość 3966 0,23%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 59921 3,41%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 169 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 12833 0,73%
Code 400 - Błędne żądanie 14 0,00%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 8047 0,46%
Code 405 - Nieuznawana metoda 13 0,00%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 3 0,00%