Lista TOP 30 z 386517 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 302233 18,13% 1,155 5,66 Gb 15,40% /img/img.php
2 34708 2,08% 0,096 176,33 Mb 0,47% /admin/img/img.php
3 28423 1,71% 0,011 39,45 Mb 0,10% /search.json
4 10783 0,65% 0,011 33,49 Mb 0,09% /tpls/Urloplandia/css/responsive.css
5 10764 0,65% 0,012 26,94 Mb 0,07% /tpls/Urloplandia/css/touchTouch.css
6 10747 0,64% 0,011 53,04 Mb 0,14% /tpls/Urloplandia/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css
7 10735 0,64% 0,003 96,73 Mb 0,26% /tpls/Urloplandia/css/style.css
8 10732 0,64% 0,011 49,10 Mb 0,13% /miro/mediaelement/skin/mediaelementplayer_red.css
9 10732 0,64% 0,011 24,35 Mb 0,06% /miro/style.css
10 10718 0,64% 0,012 31,15 Mb 0,08% /tpls/Urloplandia/css/list-rotator.css
11 10695 0,64% 0,010 429,24 Mb 1,14% /tpls/Urloplandia/img/bg.jpg
12 10689 0,64% 0,012 134,06 Mb 0,36% /tpls/Urloplandia/css/cssmap-poland/cssmap-poland.css
13 10680 0,64% 0,010 63,46 Mb 0,17% /tpls/Urloplandia/css/magicsuggest-1.2.5.css
14 10663 0,64% 0,011 24,48 Mb 0,07% /tpls/Urloplandia/css/jqtree.css
15 10406 0,62% 0,006 13,07 Mb 0,03% /tpls/Urloplandia/img/bg-pattern.png
16 10365 0,62% 0,004 433,77 Mb 1,15% /tpls/Urloplandia/img/logo_with_glow.png
17 10359 0,62% 0,005 23,35 Mb 0,06% /tpls/Urloplandia/img/lupka.png
18 10350 0,62% 0,010 20,74 Mb 0,06% /tpls/Urloplandia/img/miroart.png
19 10345 0,62% 0,004 16,05 Mb 0,04% /tpls/Urloplandia/img/input-separator.png
20 10294 0,62% 0,004 12,06 Mb 0,03% /tpls/Urloplandia/img/add-object.png
21 10223 0,61% 0,002 60,63 Mb 0,16% /tpls/Urloplandia/img/preloader-img.gif
22 10214 0,61% 0,002 12,73 Mb 0,03% /tpls/Urloplandia/img/offer-line.png
23 10205 0,61% 0,009 52,31 Mb 0,14% /tpls/Urloplandia/js/modernizr.min.js
24 10190 0,61% 0,004 15,89 Mb 0,04% /tpls/Urloplandia/img/offers-arrow-right-offer.png
25 10166 0,61% 0,004 15,74 Mb 0,04% /tpls/Urloplandia/img/offers-arrow-left-offer.png
26 10154 0,61% 0,007 174,55 Mb 0,46% /miro/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
27 10118 0,61% 0,006 74,69 Mb 0,20% /tpls/Urloplandia/js/addoffer.js
28 10108 0,61% 0,007 117,48 Mb 0,31% /tpls/Urloplandia/js/magicsuggest-1.2.5.js
29 10106 0,61% 0,006 23,36 Mb 0,06% /miro/scripts.js
30 10099 0,61% 0,006 22,55 Mb 0,06% /tpls/Urloplandia/js/easing.js
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 386517 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 302233 18,13% 1,155 5,66 Gb 15,40% /img/img.php
2 4593 0,28% 0,004 897,37 Mb 2,38% /files/gallery/1245/Puma_concolor_puma_2.jpg
3 10365 0,62% 0,004 433,77 Mb 1,15% /tpls/Urloplandia/img/logo_with_glow.png
4 10695 0,64% 0,010 429,24 Mb 1,14% /tpls/Urloplandia/img/bg.jpg
5 621 0,04% 0,001 187,61 Mb 0,50% /files/gallery/623/Laptev_Sea_map.png
6 34708 2,08% 0,096 176,33 Mb 0,47% /admin/img/img.php
7 10154 0,61% 0,007 174,55 Mb 0,46% /miro/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
8 111 0,01% 0,001 165,48 Mb 0,44% /o/park-rozrywki-dolina-skrzatow-dla-dzieci-atrakcje-turystyczne-lodzkie-203370
9 320 0,02% 0,000 156,68 Mb 0,42% /files/gallery/200/lascaux-12.jpg
10 634 0,04% 0,001 156,53 Mb 0,42% /files/gallery/944/8109313823_93e7bbc1c0_b.jpg
Lista 25 z 386517 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 302233 18,13% 1,155 5,66 Gb 15,40% /img/img.php
2 34708 2,08% 0,096 176,33 Mb 0,47% /admin/img/img.php
3 1861 0,11% 0,023 12,07 Mb 0,03% /sitemap-gen.php
4 10689 0,64% 0,012 134,06 Mb 0,36% /tpls/Urloplandia/css/cssmap-poland/cssmap-poland.css
5 10764 0,65% 0,012 26,94 Mb 0,07% /tpls/Urloplandia/css/touchTouch.css
6 10718 0,64% 0,012 31,15 Mb 0,08% /tpls/Urloplandia/css/list-rotator.css
7 10747 0,64% 0,011 53,04 Mb 0,14% /tpls/Urloplandia/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.css
8 10732 0,64% 0,011 24,35 Mb 0,06% /miro/style.css
9 10783 0,65% 0,011 33,49 Mb 0,09% /tpls/Urloplandia/css/responsive.css
10 10732 0,64% 0,011 49,10 Mb 0,13% /miro/mediaelement/skin/mediaelementplayer_red.css
11 10663 0,64% 0,011 24,48 Mb 0,07% /tpls/Urloplandia/css/jqtree.css
12 28423 1,71% 0,011 39,45 Mb 0,10% /search.json
13 6183 0,37% 0,010 112,72 Mb 0,30% /
14 10680 0,64% 0,010 63,46 Mb 0,17% /tpls/Urloplandia/css/magicsuggest-1.2.5.css
15 10695 0,64% 0,010 429,24 Mb 1,14% /tpls/Urloplandia/img/bg.jpg
16 10350 0,62% 0,010 20,74 Mb 0,06% /tpls/Urloplandia/img/miroart.png
17 10205 0,61% 0,009 52,31 Mb 0,14% /tpls/Urloplandia/js/modernizr.min.js
18 10043 0,60% 0,008 125,65 Mb 0,33% /tpls/Urloplandia/js/jquery-ui-1.9.2.custom.js
19 7590 0,46% 0,008 17,26 Mb 0,05% /admin/check
20 10047 0,60% 0,007 68,03 Mb 0,18% /tpls/Urloplandia/js/scripts.js
21 10095 0,61% 0,007 128,04 Mb 0,34% /tpls/Urloplandia/js/tree.jquery.js
22 10096 0,61% 0,007 99,57 Mb 0,26% /tpls/Urloplandia/js/jquery.list-rotator.min.js
23 10032 0,60% 0,007 18,21 Mb 0,05% /tpls/Urloplandia/js/jquery.ui.totop.min.js
24 10108 0,61% 0,007 117,48 Mb 0,31% /tpls/Urloplandia/js/magicsuggest-1.2.5.js
25 10154 0,61% 0,007 174,55 Mb 0,46% /miro/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js