Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9310 96,82%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 105 1,09%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 8 0,08%
Code 400 - Błędne żądanie 6 0,06%
Code 404 - Nie znaleziono 186 1,93%