Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 31942 98,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 132 0,41%
Code 304 - Niezmodyfikowany 8 0,02%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,02%
Code 403 - Zakazane 11 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 493 1,51%