Lista TOP 30 z 99 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 14660 44,98% 0,070 111,60 Mb 27,14% /pdf.php
2 2968 9,11% 0,001 18,67 Mb 4,54% /img/img.php
3 1508 4,63% 0,000 28,15 Mb 6,85% /tpls/Bip/css/start.css
4 1506 4,62% 0,001 110,46 Mb 26,86% /tpls/Bip/js/out.js
5 1504 4,61% 0,000 5,25 Mb 1,28% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
6 1484 4,55% 0,000 44,32 Mb 10,78% /tpls/Bip/css/out.css
7 1477 4,53% 0,000 4,99 Mb 1,21% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
8 1167 3,58% 0,002 16,39 Mb 3,99% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
9 636 1,95% 0,000 954,85 Kb 0,23% /miro/download-light/pdf.png
10 629 1,93% 0,001 6,11 Mb 1,49% /dane-kontaktowe/
11 379 1,16% 0,000 284,87 Kb 0,07% /robots.txt
12 234 0,72% 0,000 4,80 Mb 1,17% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
13 227 0,70% 0,000 2,70 Mb 0,66% /
14 222 0,68% 0,000 2,25 Mb 0,55% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
15 204 0,63% 0,000 2,00 Mb 0,49% /polityka-prywatnosci/
16 182 0,56% 0,000 2,07 Mb 0,50% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
17 178 0,55% 0,000 1,61 Mb 0,39% /serwis/statystyki/
18 171 0,52% 0,000 1,57 Mb 0,38% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
19 166 0,51% 0,000 2,02 Mb 0,49% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
20 150 0,46% 0,000 1,39 Mb 0,34% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
21 134 0,41% 0,000 1,39 Mb 0,34% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
22 131 0,40% 0,000 1,32 Mb 0,32% /cyberbezpieczenstwo/
23 131 0,40% 0,000 1,10 Mb 0,27% /podstawa-prawna/finanse/
24 117 0,36% 0,000 949,72 Kb 0,23% /podstawa-prawna/
25 101 0,31% 0,000 928,08 Kb 0,22% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/
26 97 0,30% 0,000 845,46 Kb 0,20% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-latwym-do-czytania/
27 93 0,29% 0,000 147,32 Kb 0,03% /miro/download-light/docx.png
28 88 0,27% 0,000 684,25 Kb 0,16% /menu-przedmiotowe/
29 86 0,26% 0,000 848,83 Kb 0,20% /podstawa-prawna/statut-fundacji/regulamin-wydawania-kodow-do-legimi-w-bibliotece-publicznej-w-nowej-wsi-leborskiej/
30 83 0,25% 0,000 677,10 Kb 0,16% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/informacja-o-wyniku-naboru-nastanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 99 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 14660 44,98% 0,070 111,60 Mb 27,14% /pdf.php
2 1506 4,62% 0,001 110,46 Mb 26,86% /tpls/Bip/js/out.js
3 1484 4,55% 0,000 44,32 Mb 10,78% /tpls/Bip/css/out.css
4 1508 4,63% 0,000 28,15 Mb 6,85% /tpls/Bip/css/start.css
5 2968 9,11% 0,001 18,67 Mb 4,54% /img/img.php
6 1167 3,58% 0,002 16,39 Mb 3,99% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
7 4 0,01% 0,000 6,56 Mb 1,59% /files/download/3/Statut.pdf
8 629 1,93% 0,001 6,11 Mb 1,49% /dane-kontaktowe/
9 1504 4,61% 0,000 5,25 Mb 1,28% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
10 1477 4,53% 0,000 4,99 Mb 1,21% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
Lista 25 z 99 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 14660 44,98% 0,070 111,60 Mb 27,14% /pdf.php
2 1167 3,58% 0,002 16,39 Mb 3,99% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 1506 4,62% 0,001 110,46 Mb 26,86% /tpls/Bip/js/out.js
4 2968 9,11% 0,001 18,67 Mb 4,54% /img/img.php
5 629 1,93% 0,001 6,11 Mb 1,49% /dane-kontaktowe/
6 1484 4,55% 0,000 44,32 Mb 10,78% /tpls/Bip/css/out.css
7 234 0,72% 0,000 4,80 Mb 1,17% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
8 227 0,70% 0,000 2,70 Mb 0,66% /
9 379 1,16% 0,000 284,87 Kb 0,07% /robots.txt
10 1508 4,63% 0,000 28,15 Mb 6,85% /tpls/Bip/css/start.css
11 222 0,68% 0,000 2,25 Mb 0,55% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
12 204 0,63% 0,000 2,00 Mb 0,49% /polityka-prywatnosci/
13 182 0,56% 0,000 2,07 Mb 0,50% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
14 178 0,55% 0,000 1,61 Mb 0,39% /serwis/statystyki/
15 171 0,52% 0,000 1,57 Mb 0,38% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
16 166 0,51% 0,000 2,02 Mb 0,49% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
17 150 0,46% 0,000 1,39 Mb 0,34% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
18 30 0,09% 0,000 2,48 Mb 0,60% /dane-bip-xml.php
19 134 0,41% 0,000 1,39 Mb 0,34% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
20 131 0,40% 0,000 1,10 Mb 0,27% /podstawa-prawna/finanse/
21 131 0,40% 0,000 1,32 Mb 0,32% /cyberbezpieczenstwo/
22 1504 4,61% 0,000 5,25 Mb 1,28% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
23 117 0,36% 0,000 949,72 Kb 0,23% /podstawa-prawna/
24 1477 4,53% 0,000 4,99 Mb 1,21% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
25 97 0,30% 0,000 845,46 Kb 0,20% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-latwym-do-czytania/