Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 8249 85,73%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 153 1,59%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,01%
Code 400 - Błędne żądanie 19 0,20%
Code 403 - Zakazane 2 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 1198 12,45%