Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 6036 92,93%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,06%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6 0,09%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,05%
Code 304 - Niezmodyfikowany 6 0,09%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,02%
Code 403 - Zakazane 1 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 438 6,74%