Raport Dzienny -  Maj 2023

Raport Dzienny - Maj 2023 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 0,006 75 48 66 37 22 90,54 Kb 1,25 Mb 1,34 Mb
2 0,004 79 58 57 33 24 101,37 Kb 9,29 Mb 9,38 Mb
3 0,011 251 223 182 36 39 227,38 Kb 18,00 Mb 18,22 Mb
4 0,005 119 103 82 32 38 136,57 Kb 9,63 Mb 9,76 Mb
5 0,028 191 162 141 75 79 213,86 Kb 10,75 Mb 10,95 Mb
6 0,009 137 117 89 60 69 115,01 Kb 53,14 Mb 53,25 Mb
7 0,018 336 316 260 42 44 9,98 Mb 84,26 Mb 94,24 Mb
8 0,015 150 143 87 54 60 148,14 Kb 31,92 Mb 32,06 Mb
9 0,017 114 107 99 46 35 136,78 Kb 17,71 Mb 17,85 Mb
10 0,019 252 249 219 48 49 230,18 Kb 20,33 Mb 20,56 Mb
11 0,006 102 91 67 54 51 102,16 Kb 21,79 Mb 21,89 Mb
12 0,020 217 170 152 66 34 222,31 Kb 83,92 Mb 84,14 Mb
13 0,004 49 43 32 29 26 53,69 Kb 73,51 Mb 73,57 Mb
14 0,103 534 521 506 61 36 428,34 Kb 27,85 Mb 28,26 Mb
15 0,026 172 164 143 67 36 190,13 Kb 6,91 Mb 7,09 Mb
16 0,024 146 137 100 61 51 138,90 Kb 175,25 Mb 175,39 Mb
17 0,026 264 245 240 55 41 249,70 Kb 13,55 Mb 13,79 Mb
18 0,018 100 89 80 48 29 102,04 Kb 74,57 Mb 74,67 Mb
19 0,015 105 99 58 40 25 96,65 Kb 197,26 Mb 197,36 Mb
20 0,018 141 133 123 40 29 123,82 Kb 9,92 Mb 10,04 Mb
21 0,164 763 745 739 55 40 623,86 Kb 157,41 Mb 158,02 Mb
22 0,026 212 166 135 83 67 206,29 Kb 13,23 Mb 13,44 Mb
23 0,023 157 133 146 95 74 166,99 Kb 6,73 Mb 6,89 Mb
24 0,026 285 277 235 71 59 278,58 Kb 90,75 Mb 91,02 Mb
25 0,035 152 142 118 63 52 143,21 Kb 6,46 Mb 6,60 Mb
26 0,014 77 72 60 40 34 77,72 Kb 1,17 Mb 1,25 Mb
27 0,011 63 61 52 34 32 59,08 Kb 1,16 Mb 1,22 Mb
28 0,012 233 223 193 57 62 211,32 Kb 5,96 Mb 6,16 Mb
29 0,021 278 273 205 34 32 774,65 Kb 3,29 Mb 4,05 Mb
30 0,022 105 95 83 40 44 106,88 Kb 2,85 Mb 2,95 Mb
31 0,127 636 631 615 100 94 499,91 Kb 9,08 Mb 9,57 Mb
Raport Dzienny - Maj 2023 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,15% 0,80% 1,23% 2,24% 0,78% 0,55% 0,10% 0,11%
2 1,22% 0,96% 1,06% 2,00% 0,85% 0,62% 0,75% 0,75%
3 3,86% 3,69% 3,39% 2,18% 1,39% 1,38% 1,45% 1,45%
4 1,83% 1,71% 1,53% 1,94% 1,35% 0,83% 0,78% 0,78%
5 2,94% 2,68% 2,63% 4,54% 2,81% 1,30% 0,87% 0,87%
6 2,11% 1,94% 1,66% 3,63% 2,45% 0,70% 4,29% 4,24%
7 5,17% 5,24% 4,85% 2,54% 1,56% 62,03% 6,80% 7,51%
8 2,31% 2,37% 1,62% 3,27% 2,13% 0,90% 2,58% 2,55%
9 1,76% 1,77% 1,85% 2,78% 1,24% 0,83% 1,43% 1,42%
10 3,88% 4,13% 4,08% 2,91% 1,74% 1,40% 1,64% 1,64%
11 1,57% 1,51% 1,25% 3,27% 1,81% 0,62% 1,76% 1,74%
12 3,34% 2,82% 2,83% 4,00% 1,21% 1,35% 6,77% 6,70%
13 0,75% 0,71% 0,60% 1,76% 0,92% 0,33% 5,93% 5,86%
14 8,22% 8,63% 9,43% 3,69% 1,28% 2,60% 2,25% 2,25%
15 2,65% 2,72% 2,67% 4,06% 1,28% 1,15% 0,56% 0,57%
16 2,25% 2,27% 1,86% 3,69% 1,81% 0,84% 14,15% 13,98%
17 4,06% 4,06% 4,47% 3,33% 1,46% 1,52% 1,09% 1,10%
18 1,54% 1,47% 1,49% 2,91% 1,03% 0,62% 6,02% 5,95%
19 1,62% 1,64% 1,08% 2,42% 0,89% 0,59% 15,92% 15,73%
20 2,17% 2,20% 2,29% 2,42% 1,03% 0,75% 0,80% 0,80%
21 11,75% 12,34% 13,78% 3,33% 1,42% 3,79% 12,71% 12,59%
22 3,26% 2,75% 2,52% 5,02% 2,38% 1,25% 1,07% 1,07%
23 2,42% 2,20% 2,72% 5,75% 2,63% 1,01% 0,54% 0,55%
24 4,39% 4,59% 4,38% 4,30% 2,10% 1,69% 7,32% 7,25%
25 2,34% 2,35% 2,20% 3,81% 1,85% 0,87% 0,52% 0,53%
26 1,19% 1,19% 1,12% 2,42% 1,21% 0,47% 0,09% 0,10%
27 0,97% 1,01% 0,97% 2,06% 1,14% 0,36% 0,09% 0,10%
28 3,59% 3,69% 3,60% 3,45% 2,20% 1,28% 0,48% 0,49%
29 4,28% 4,52% 3,82% 2,06% 1,14% 4,70% 0,27% 0,32%
30 1,62% 1,57% 1,55% 2,42% 1,56% 0,65% 0,23% 0,24%
31 9,79% 10,45% 11,47% 6,05% 3,34% 3,03% 0,73% 0,76%