Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 18277 91,27%
Code 206 - Częściowa zawartość 9 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1366 6,82%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 48 0,24%
Code 400 - Błędne żądanie 8 0,04%
Code 403 - Zakazane 10 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 307 1,53%