Lista TOP 30 z 860 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1483 7,41% 0,000 5,23 Mb 0,46% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
2 1472 7,35% 0,000 5,00 Mb 0,44% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
3 1470 7,34% 0,000 27,65 Mb 2,41% /tpls/Bip/css/start.css
4 1467 7,33% 0,003 107,76 Mb 9,41% /tpls/Bip/js/out.js
5 1457 7,28% 0,000 25,43 Mb 2,22% /img/img.php
6 1451 7,25% 0,002 25,75 Mb 2,25% /files/logo-2.png
7 1432 7,15% 0,103 148,96 Mb 13,01% /pdf.php
8 478 2,39% 0,004 19,15 Mb 1,67% /zamowienia-publiczne/
9 467 2,33% 0,001 378,71 Kb 0,03% /robots.txt
10 146 0,73% 0,000 3,76 Mb 0,33% /
11 103 0,51% 0,000 183,27 Kb 0,02% /tpls/Bip/img/rss.svg
12 88 0,44% 0,000 2,19 Mb 0,19% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
13 72 0,36% 0,000 893,66 Kb 0,08% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
14 69 0,34% 0,000 1,45 Mb 0,13% /zamowienia-publiczne/pckziu27124ckz2019/
15 63 0,31% 0,000 119,94 Kb 0,01% /tpls/Bip/img/xml.svg
16 61 0,30% 0,000 669,79 Kb 0,06% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
17 60 0,30% 0,000 590,51 Kb 0,05% /zamowienia-publiczne/pckziu-2019/
18 59 0,29% 0,000 1,38 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/pckziu27118ckz2019/
19 58 0,29% 0,000 2,66 Mb 0,23% /tpls/Bip/css/out.css
20 57 0,28% 0,000 106,43 Kb 0,01% /tpls/Bip/img/rss-contrast.svg
21 55 0,27% 0,000 553,64 Kb 0,05% /podstawa-prawna/statut/
22 55 0,27% 0,000 562,81 Kb 0,05% /zamowienia-publiczne/pckziu2717ckz2021/
23 54 0,27% 0,000 514,58 Kb 0,04% /dane-adresowe/
24 54 0,27% 0,000 1,14 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne/pckziu2715ckz2019/
25 52 0,26% 0,000 101,23 Kb 0,01% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
26 49 0,24% 0,000 456,88 Kb 0,04% /zamowienia-publiczne/pckziu27302019/
27 47 0,23% 0,000 546,82 Kb 0,05% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1-2/
28 47 0,23% 0,000 1020,85 Kb 0,09% /zamowienia-publiczne/pckziu-2711ckz2018/
29 45 0,22% 0,000 1,00 Mb 0,09% /files/userfiles/wieliczka-300x195.jpg
30 45 0,22% 0,000 519,60 Kb 0,04% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 860 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1432 7,15% 0,103 148,96 Mb 13,01% /pdf.php
2 1467 7,33% 0,003 107,76 Mb 9,41% /tpls/Bip/js/out.js
3 5 0,02% 0,000 71,72 Mb 6,26% /files/download/99/SIWZ_PCKZIU.271.3.2018.pdf
4 31 0,15% 0,001 55,59 Mb 4,85% /dane-bip-xml.php
5 4 0,02% 0,000 34,07 Mb 2,97% /files/download/185/Sprawozdanie_finansowe_PCKZiU_za_2018.pdf
6 1470 7,34% 0,000 27,65 Mb 2,41% /tpls/Bip/css/start.css
7 1451 7,25% 0,002 25,75 Mb 2,25% /files/logo-2.png
8 1457 7,28% 0,000 25,43 Mb 2,22% /img/img.php
9 2 0,01% 0,000 21,31 Mb 1,86% /files/download/202/SIWZ-06.09.2019.pdf
10 3 0,01% 0,000 20,10 Mb 1,75% /files/download/210/SIWZ_PCKZIU.271.27.CKZ.2019.pdf
Lista 25 z 860 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1432 7,15% 0,103 148,96 Mb 13,01% /pdf.php
2 478 2,39% 0,004 19,15 Mb 1,67% /zamowienia-publiczne/
3 1467 7,33% 0,003 107,76 Mb 9,41% /tpls/Bip/js/out.js
4 3 0,01% 0,003 23,76 Kb 0,00% /backup.php
5 1451 7,25% 0,002 25,75 Mb 2,25% /files/logo-2.png
6 31 0,15% 0,001 55,59 Mb 4,85% /dane-bip-xml.php
7 467 2,33% 0,001 378,71 Kb 0,03% /robots.txt
8 1470 7,34% 0,000 27,65 Mb 2,41% /tpls/Bip/css/start.css
9 1457 7,28% 0,000 25,43 Mb 2,22% /img/img.php
10 146 0,73% 0,000 3,76 Mb 0,33% /
11 88 0,44% 0,000 2,19 Mb 0,19% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
12 1483 7,41% 0,000 5,23 Mb 0,46% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
13 1472 7,35% 0,000 5,00 Mb 0,44% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
14 69 0,34% 0,000 1,45 Mb 0,13% /zamowienia-publiczne/pckziu27124ckz2019/
15 72 0,36% 0,000 893,66 Kb 0,08% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
16 54 0,27% 0,000 1,14 Mb 0,10% /zamowienia-publiczne/pckziu2715ckz2019/
17 59 0,29% 0,000 1,38 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/pckziu27118ckz2019/
18 61 0,30% 0,000 669,79 Kb 0,06% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
19 54 0,27% 0,000 514,58 Kb 0,04% /dane-adresowe/
20 55 0,27% 0,000 562,81 Kb 0,05% /zamowienia-publiczne/pckziu2717ckz2021/
21 55 0,27% 0,000 553,64 Kb 0,05% /podstawa-prawna/statut/
22 60 0,30% 0,000 590,51 Kb 0,05% /zamowienia-publiczne/pckziu-2019/
23 47 0,23% 0,000 1020,85 Kb 0,09% /zamowienia-publiczne/pckziu-2711ckz2018/
24 49 0,24% 0,000 456,88 Kb 0,04% /zamowienia-publiczne/pckziu27302019/
25 47 0,23% 0,000 546,82 Kb 0,05% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1-2/