Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1427840 96,75%
Code 206 - Częściowa zawartość 2742 0,19%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 20953 1,42%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 49 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 19263 1,31%
Code 400 - Błędne żądanie 242 0,02%
Code 403 - Zakazane 29 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 4509 0,31%
Code 405 - Nieuznawana metoda 117 0,01%