Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1908056 98,60%
Code 206 - Częściowa zawartość 2197 0,11%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10360 0,54%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 23 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 10730 0,55%
Code 400 - Błędne żądanie 1528 0,08%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 2191 0,11%
Code 405 - Nieuznawana metoda 38 0,00%